Ανακουφιστική Φροντίδα: Αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος της ζωής

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2002) ως Ανακουφιστική Φροντίδα (Palliative Care) ορίζεται η ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών που αντιμετωπίζουν απειλητικές για την ζωή ασθένειες καθώς και των οικογενειών τους, μέσω της πρόληψης και ανακούφισης του αισθήματος του «υποφέρειν» («suffering»). Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την πρώιμη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακουφιστική Φροντίδα: Αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος της ζωής.