Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019

Home » Στήλη Νέων Ογκολόγων » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μάρτιος 22, 2019 12:16 Κατηγορία: Στήλη Νέων Ογκολόγων A+ / A-

ΕΕΚΚΕΤ

Η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου – ΕΕΚΚΕΤ ανακοίνωσε, με ιδιαίτερη χαρά , την προκήρυξη Υποτροφίας η οποία θα αφορά σε ερευνητικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής,  στο γνωστικό αντικείμενο Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου.

Η υποτροφία αφορά στον ποσόν των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000).

Τα ειδικά πεδία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: Ογκολογική Παθολογία, Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Υποστηρικτική Ογκολογία Στόματος.

Κριτήρια του/της υποψήφιας

  1. Να έχει μία τουλάχιστον δημοσίευση στο γνωστικό αντικείμενο Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου
  2. Να είναι Γιατρός με ειδικό ενδιαφέρον στην Ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου
  3. Να εργάζεται σε Ακαδημαϊκό χώρο ή /και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου – ΕΕΚΚΕΤ

Πρόεδρος:ΑμάνταΨυρρή

Αντιπρόεδρος:Βασίλειος Κουλουλίας

Γραμματέας:Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Ταμίας :Ευθύμιος Κυροδήμος

Μέλη:Ευάγγελος Γιωτάκης, Χρήστος Περισανίδης, Μιλτιάδης Τριχάς

Η ΕΕΚΚΕΤ είναι Μέλος της EuropeanHeadNeckSocietyEHNS και μέλος της εκπροσώπησης του EuropeanMakeSenseCampaignγια την Ελλάδα.

Σχολιάστε

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

scroll to top