Σάββατο, 4 Απρίλιος 2020

Home » Ενημέρωση για Θέματα ΕΟΠΕ » Ευχές από την ομάδα σύνταξης του περιοδικού Forum of Clinical Oncology (FCO)

Ευχές από την ομάδα σύνταξης του περιοδικού Forum of Clinical Oncology (FCO)

Δεκέμβριος 23, 2019 1:49 Κατηγορία: Ενημέρωση για Θέματα ΕΟΠΕ A+ / A-

Wishes from the Editorial team of Forum of Clinical Oncology (FCO)

Letter from the Editors-in-Chief of FCO

We are writing on behalf of the Editorial Board of Forum of Clinical Oncology (FCO), to introduce you the official scientific journal of the Hellenic Society of Medical Oncology (HeSMO, https://www.hesmo.gr/en/
) and to invite you to submit your work to our journal FCO.

FCO (Online ISSN: 1792-362X, https://content.sciendo.com/view/journals/fco/fco-overview.xml
) is a web based, open access, peer-review journal launched in 2010, published quarterly. FCO publishes articles in the field of Oncology providing current and practical information on prevention, diagnosis and treatment of all neoplasms. Article types of original research articles, state-of-the-art review articles, short communications, case reports, interesting oncology images, perspectives, editorials and commentaries relevant to oncology clinical practice and basic research are included. Furthermore, FCO also does not charge the authors for article process fee or publication fee. FCO is currently indexed by many well known databases (for instance Google Scholar, Publons, SCOPUS, etc.) and we hope that it will be indexed by pubmed soon. Previous issues of FCO (2010-2014) can be found at the official site of HeSMO, in the following link: www.hesmo.gr/el/ενημερωση/εκδόσεις-εοπε/fοrum-of-clinical-oncology Moreover, last FCO issue could be found in the following link: https://content.sciendo.com/view/journals/fco/9/1/fco.9.issue-1.xml

FCO serves as a Forum for communication, presentation of clinical or research data and exchange of thoughts and ideas, reflecting the ongoing efforts of physicians and scientists in Greece, in Mediterranean area and worldwide to improve our clinical practice in Clinical Oncology.

Therefore, we would like to kindly invite all healthcare professionals to submit manuscripts for publication to Forum of Clinical Oncology (FCO) making this journal an interactive educational tool to acquire knowledge, addressed to all scientists working in Oncology field. Moreover, we are willing to discuss your own suggestions and thoughts.

Your contribution in the journal FCO will be of great importance with your research interest focusing on Oncology. We sincerely hope to have a chance to work with you and make the journal a robust platform for investigators in our field.

We wish you Merry Christmas and a Happy and Prosperous New Year!

Warm wishes! All the best!

Kind regards,

Σχολιάστε

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

scroll to top